Pastime Chonamara

Pastime Chonamara

Bunaíodh Pastime Chonamara i 2001 le deis a thabhairt don phobal ar fad i gConamara Thuaidh agus Theas leas a bhaint as imeachtaí na heagraíochta idir ranganna, cúrsaí agus taispeántais Geimhreadh agus Samhradh agus in ábhair eile in ionaid éagsúil.