Cúrsaí / Courses

Cúrsaí eile • Other Courses

  • Cúrsaí deireadh seachtaine don Scrúdú Béil sa Ghaeltacht agus ar fud na tíre. Weekend courses for the Oral Irish Exams – in the Gaeltacht and around the country.
  • Cúrsa seachtaine Samhradh do múinteoirí i gCeardaíocht agus Imshaoil i nGaeilge. Summer week courses in craftsmanship and environment through Irish.
  • Cúrsa Gaeilge seachtaine don Chlann sa nGaeltacht. Week courses for families in the Gaeltacht.
  • Colaiste Gaeltacht Courses.

More Info • Eolas Breise

Tá baill do chuid Pastime Chonamara ag taispeánt a saothar go leanúnach I gcearnóg fáilte Oifigí Comhairle Contae na Gaillimhe faoi láthair.

There is a collection of crafts and work by Pastime Connemara currently on dispaly in the reception area of the offices of the Galway County Council.

Is féidir ríomhphost a chuir chuig pastimechonamara@hotmail.com freisin. Alternatively, send an email to pastimechonamara@hotmail.com.

Information about new classes /courses or about other subjects?
Call 091 593311 or 087 6998369. Eolas faoi ranganna / cúrsaí nua agus faoi ábhar eile? Glaoigh ar 091 593311 nó 087 6998369.